Wednesday, 28/10/2020 - 12:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Mạnh
Giám đốc Nguyễn Văn Mạnh
Ngày tháng năm sinh 01/09/1965
Giới tính Nam
Mạng xã hội

- Phụ trách chung;

- Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển của Ngành; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; công tác tổ chức, cán bộ; kế hoạch, tài chính; về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; là chủ tài khoản số 1 của Sở;

- Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Giám đốc khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết;

- Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nghiên cứu khoa học; Hội đồng Kỷ luật của Ngành;

- Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh;

- Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính;

- Trực tiếp phụ trách địa bàn: Thành phố Việt Trì.