Thứ tư, 28/10/2020 - 11:55|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Huyền
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ QLGD
Điện thoại 0989634868
Mạng xã hội

- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cấp học phụ trách; công tác pháp chế, bảo vệ bí mật nhà nước; phối hợp chỉ đạo về công tác học sinh, sinh viên, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn, thương tích và tệ nạn xã hội, giáo dục bảo vệ môi trường; công tác chữ thập đỏ; công tác nữ công; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng của ngành; giáo dục trẻ khuyết tật và giáo dục hoà nhập; công tác dân số, gia đình và trẻ em; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; hoạt động nhân đạo, từ thiện; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; văn bằng chứng chỉ (bộ phận quy chế); công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách; tham gia chỉ đạo công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật; là chủ tài khoản số 2 của Sở;

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

- Đầu mối liên hệ, phối hợp công tác với Hội Cựu giáo chức; tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh; các hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nghiên cứu khoa học; Hội đồng Kỷ luật của Ngành khi được Giám đốc ủy quyền;

- Giữ mối quan hệ, phối hợp với các Đoàn thể chính trị xã hội, các ban ngành trong và ngoài tỉnh;

- Phụ trách các phòng: Văn phòng Sở; Giáo dục Mầm non và Tiểu học;

- Trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện: Đoan Hùng, Tân Sơn, Thanh Sơn và thị xã Phú Thọ.