Wednesday, 28/10/2020 - 13:02|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Phùng Quốc Lập
Phó Giám đốc Phùng Quốc Lập
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ QLGD
Mạng xã hội

- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: giáo dục trung học, quản lý chất lượng; đầu mối công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng ở các cấp học, trực tiếp phụ trách công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp trung học; dạy nghề phổ thông; công tác quốc phòng - an ninh; đầu mối chỉ đạo công tác học sinh, sinh viên, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn, thương tích và tệ nạn xã hội, giáo dục bảo vệ môi trường, y tế học đường, văn hóa ứng xử trong trường học; đầu mối chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình SGK Giáo dục phổ thông, trực tiếp phụ trách đổi mới chương trình SGK Giáo dục trung học; công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách; công tác Đảng, đoàn thể và công tác quân sự của Cơ quan Sở.

- Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh; các hoạt động của Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nghiên cứu khoa học; Hội đồng Kỷ luật của Ngành khi được Giám đốc ủy quyền;

- Phụ trách các phòng: Giáo dục trung học; Quản lý chất lượng;

- Trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện: Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Thuỷ và Yên Lập.