Wednesday, 12/08/2020 - 13:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Thành
Phó chánh văn phòng Đặng Thị Thành
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ QLGD
Mạng xã hội