Wednesday, 28/10/2020 - 12:40|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Phạm Mai Phong
Chuyên viên Phạm Mai Phong
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ Ngữ văn
Mạng xã hội

Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: công tác Y tế, ATGT