Wednesday, 12/08/2020 - 10:33|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Phạm Quang Tuấn
Phó Chánh Thanh tra Phạm Quang Tuấn
Giới tính Nam
Trình độ Th.Sỹ Toán học
Mạng xã hội