Saturday, 04/12/2021 - 05:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Tạ Thị Tuyết Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Danh hiệu: chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách chung

 • Mai Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng GD Mầm Non-Tiểu Học
  • Điện thoại:
   0983258511
 • Lương Minh Tăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Danh hiệu: chiến sỹ thi đua cơ sở

 • Trần Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

 • Phạm Mai Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: công tác Y tế, ATGT

Liên kết website