Sunday, 05/07/2020 - 06:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Tạ Thị Tuyết Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Danh hiệu: chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách chung

 • Nguyễn Thúc Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Phụ trách môn Toán và Hoạt động chuyên môn

 • Lương Minh Tăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Danh hiệu: chiến sỹ thi đua cơ sở

 • Trần Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

 • Phạm Mai Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: công tác Y tế, ATGT