Wednesday, 12/08/2020 - 10:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Lương Minh Tăng
Phó Trưởng phòng Lương Minh Tăng
Giới tính
Trình độ Cử nhân Luật
Mạng xã hội