Wednesday, 12/08/2020 - 09:57|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thúc Sinh
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thúc Sinh
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân Toán học
Mạng xã hội