Monday, 15/08/2022 - 16:50|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Lê Bá Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Toán; PCGD;  

 • Nguyễn Văn Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Vật Lý, Tin học; PT các môn KHTN...

 • Phùng Thị Hoàng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Ngoại Ngữ..

 • Nguyễn Quang Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, GDQP-AN... 

    

 • Lê Quang Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0978813827
Liên kết website