Saturday, 04/12/2021 - 05:30|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Nguyễn Văn Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Vật Lý, Tin học; PT các môn KHTN...

 • Lê Bá Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Toán; PCGD;  

 • Phùng Thị Hoàng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Ngoại Ngữ..

 • Nguyễn Quang Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, GDQP-AN... 

    

Liên kết website