Thursday, 24/09/2020 - 18:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Lê Bá Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Toán; PCGD;  

 • Nguyễn Văn Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Vật Lý, Tin học; PT các môn KHTN...

 • Phùng Thị Hoàng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Ngoại Ngữ..

 • Nguyễn Quang Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chỉ đạo dạy và học môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, GDQP-AN... 

    

 • Ngô Xuân Ban
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu:

   Phụ trách: GD Dân tộc, Thư viện trường học