Wednesday, 12/08/2020 - 13:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quang Huy
Phó Trưởng phòng Nguyễn Quang Huy
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân Toán -Tin
Mạng xã hội