Wednesday, 28/10/2020 - 13:13|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Phạm Hồng Thao
Trưởng phòng Phạm Hồng Thao
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân Kinh tế
Mạng xã hội