Saturday, 04/12/2021 - 05:50|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Phạm Xuân Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

   Phụ trách: Khảo thí

 • Nguyễn Tuấn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Kiểm định chất lượng Giáo dục

 • Nguyễn Quốc Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở
   Phụ trách: Công nghệ thông tin

 • Đoàn Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Công tác tổng hợp 

Liên kết website