Wednesday, 12/08/2020 - 10:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Địch Duẩn
Chuyên viên Nguyễn Địch Duẩn
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân Hóa
Mạng xã hội