Wednesday, 28/10/2020 - 12:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
NguyễnThị Việt Hà
Phó Trưởng phòng NguyễnThị Việt Hà
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ QLGD- Cử nhân Kinh tế
Mạng xã hội