Thứ tư, 28/10/2020 - 12:36|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Phan Thị Minh Huệ
Phó Trưởng phòng Phan Thị Minh Huệ
Giới tính
Trình độ Thạc sỹ QLGD
Mạng xã hội