Wednesday, 12/08/2020 - 10:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Đỗ Nguyên Thương
Chánh Thanh tra Đỗ Nguyên Thương
Giới tính
Trình độ Thạc sỹ Ngữ văn
Mạng xã hội