Wednesday, 12/08/2020 - 11:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Võ Thị Thanh Hoa
Phó Chánh thanh tra Võ Thị Thanh Hoa
Giới tính
Trình độ Thạc sỹ QLGD
Mạng xã hội