Thứ sáu, 21/02/2020 - 10:54|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Võ Thị Thanh Hoa
Phó Chánh thanh tra Võ Thị Thanh Hoa
Giới tính
Trình độ Thạc sỹ QLGD
Mạng xã hội