Wednesday, 12/08/2020 - 13:14|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 I.  Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý chất lượng giáo dục, bao gồm: Công tác tổ chức các kỳ thi, kiểm định chất lượng giáo dục; đánh giá chất lượng giáo dục thuộc phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Sở; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; làm đầu mối phối hợp công tác với Cục Quản lý chất lượng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền và tham mưu với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức các kỳ thi, khảo sát chất lượng, thi tuyển sinh; xét tốt nghiệp THCS; các dịch vụ phục vụ công về công tác khảo thí, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ và kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản sau khi được ban hành.

2.2. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học và thực hiện kế hoạch đã đề ra; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề; sơ kết, tổng kết năm học thuộc lĩnh vực phụ trách.

2.3. Chủ trì, tham mưu giúp Giám đốc:

a) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án, kế hoạch tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp các cấp; các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực và quốc gia;

b) Chỉ đạo, quản lý hồ sơ thi, xét duyệt, cấp văn bằng, giấy chứng nhận, chứng chỉ (lần đầu) ở tất các cấp học, lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo thẩm quyền và đúng quy định;

c) Quyết định hoặc trình cấp thẩm quyền quyết định kế hoạch khảo sát, thẩm định, đánh giá chất lượng các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Sở theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

d) Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho chuyên gia đánh giá ngoài; hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục theo chương trình công tác hàng năm do Giám đốc phê duyệt;

e) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện việc tự đánh giá và hoàn thiện các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục của đơn vị theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Chỉ đạo, tổ chức việc phối hợp đánh giá các phòng GD&ĐT, các cơ quan, các tổ chức có liên quan trong công tác tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp THCS và kiểm định chất lượng giáo dục.

2.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở giúp Giám đốc:

a) Chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Thi trung học phổ thông quốc gia; thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT; thi chọn học sinh giỏi các cấp; thi tuyển sinh các lớp đầu cấp; thi nghề phổ thông và các cuộc thi, giao lưu khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

b) Triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức thi; xử lý kết quả thi và tuyển sinh; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân làm công tác thi; điều động cán bộ công chức, viên chức tham gia các kỳ thi; thực hiện chế độ báo cáo các kỳ thi, khảo sát chất lượng theo yêu cầu của Giám đốc Sở hoặc cơ quan có thẩm quyền;

c) Tổng hợp số liệu, kết quả thi, khảo sát, kiểm định chất lượng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chương trình công tác hàng năm do Giám đốc Sở phê duyệt;

d) Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tổ chức, triển khai thực hiện chương trình đánh giá quốc gia, khu vực và quốc tế;

d) Làm đầu mối và phối hợp với các phòng thuộc Sở tham mưu với Giám đốc Sở trong việc ra quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

2.5. Phối hợp với các phòng thuộc Sở giúp Giám đốc:

a) Tổ chức thực hiện việc ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thi, tuyển sinh, đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận;

b) Thanh tra, kiểm tra về công tác kiểm định chất lượng giáo dục; giải quyết các thắc mắc liên quan đến kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; thanh tra, kiểm tra các kỳ thi;

c) Đánh giá, xếp loại các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục về lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;

2.6. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. 

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

II. Bộ máy tổ chức

Trưởng phòng:

Phạm Xuân Hồng

 

Chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế - Kỹ sư CNTT - Thạc sỹ Toán

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Phụ trách chung

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Tuấn Trường

 

Chuyên môn:

Cử nhân Toán

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Kiểm định chất lượng Giáo dục


 
 


 

Chuyên viên:

Nguyễn Quốc Hương

 

Chuyên môn:

Thạc sỹ Toán học

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

Phụ trách: 

Khảo thí

 
 

 

 

Chuyên viên:

Nguyễn Anh Tuấn

 

Chuyên môn:

Kỹ sư tin học

Danh hiệu: 

Lao động tiên tiến

Phụ trách: 

Công nghệ thông tin

  

 

 

 

 


VP Sở
Tập tin đính kèm :


Nguồn:phutho.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết