Monday, 15/08/2022 - 16:40|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 56 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục: Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Thành lập trường trung học phổ thông chuyên Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Cho phép trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện có cấp THPT hoạt động giáo dục Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Liên kết website