Thứ năm, 29/10/2020 - 08:55|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

Thủ tục: Cho phép trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện có cấp THPT hoạt động giáo dục

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc thông qua hệ thống bưu điện.- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành – phường Tân Dân – Việt Trì.- Điện Thoại: 0210.3675888.
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Trường PTDTNT
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện - Quyết định của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện có cấp THPT hoạt động giáo dục.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

 - Trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện có cấp THPT làm tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục. Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục có văn bản thông báo cho nhà trường biết rõ lí do và hướng giải quyết.

Thành phần hồ sơ

 Thành phần:

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

- Quyết định thành lập trường;

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện cho phép nhà trường hoạt động giáo dục.


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC