Thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019
TIN TỪ ĐƠN VỊ

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 724

Văn bản điều hành

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019
Số CV: 45Ngày văn bản: 15/01/2019Người ký: PGĐ Sở- Nguyễn Thị Thu Huyền
Trích yếu:Hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019

Danh sách các tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Số CV: Ngày văn bản: 03/01/2019Người ký: PGĐ Sở- Đỗ Thanh
Trích yếu:Danh sách các tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Quyết định ban hành lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở năm 2019
Số CV: 04Ngày văn bản: 02/01/2019Người ký: GĐ Sở Nguyễn Minh Tường
Trích yếu:Quyết định ban hành lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở năm 2019

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023
Số CV: 1528Ngày văn bản: 07/12/2018Người ký: PGĐ Sở- Nguyễn Thị Thu Huyền
Trích yếu:Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023

KH về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật GD (sửa đổi)
Số CV: 205Ngày văn bản: 15/11/2018Người ký: PGĐ Sở- Nguyễn Thị Thu Huyền
Trích yếu:KH về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật GD (sửa đổi)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019
Số CV: 1146Ngày văn bản: 18/09/2018Người ký: PGĐ Sở- Đỗ Thanh
Trích yếu:Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định; lạm thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2018-2019
Số CV: 2723Ngày văn bản: 12/09/2018Người ký: GĐ Sở Nguyễn Minh Tường
Trích yếu:Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định; lạm thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2018-2019

Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ/CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
Số CV: 1068Ngày văn bản: 06/09/2018Người ký: PGĐ Sở- Nguyễn Thị Thu Huyền
Trích yếu:Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ/CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Danh mục các đơn vị được cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học
Số CV: 1068Ngày văn bản: 15/08/2018Người ký: PGĐ Sở- Đỗ Thanh
Trích yếu:Danh mục các đơn vị được cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Danh mục các đơn vị được phép tổ chức bồi dưỡng Ngoại ngữ- Tin học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Số CV: Ngày văn bản: 15/08/2018Người ký: PGĐ Sở- Đỗ Thanh
Trích yếu:Danh mục các đơn vị được phép tổ chức bồi dưỡng Ngoại ngữ- Tin học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ