Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019
VĂN BẢN MỚI
TIN TỪ ĐƠN VỊ

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 780

Văn bản điều hành

QĐ về việc thành lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Số CV: 2186Ngày văn bản: 03/06/2019Người ký: GĐ Sở, Trịnh Thế Truyền
Trích yếu:QĐ về việc thành lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

QĐ công nhận kết quả đánh giá, nghiệm thu và triển khai đề tài khoa học cấp ngành năm 2018
Số CV: 1823Ngày văn bản: 06/05/2019Người ký: GĐ Sở, Nguyễn Minh Tường
Trích yếu:QĐ công nhận kết quả đánh giá, nghiệm thu và triển khai đề tài khoa học cấp ngành năm 2018

QĐ công nhận kết quả đánh giá, nghiệm thu và triển khai đề tài khoa học cấp ngành năm 2018
Số CV: 1824Ngày văn bản: 06/05/2019Người ký: GĐ Sở, Nguyễn Minh Tường
Trích yếu:QĐ công nhận kết quả đánh giá, nghiệm thu và triển khai đề tài khoa học cấp ngành năm 2018

Treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong các ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 03-04/5/2019
Số CV: 526Ngày văn bản: 01/05/2019Người ký: PGĐ Sở - Nguyễn Thị Thu Huyền
Trích yếu:Treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong các ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 03-04/5/2019

Quyết định về việc ban hành lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2019
Số CV: 1749Ngày văn bản: 12/04/2019Người ký: GĐ Sở, Nguyễn Minh Tường
Trích yếu:Quyết định về việc ban hành lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2019

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019
Số CV: 392Ngày văn bản: 04/04/2019Người ký: PGĐ Sở - Nguyễn Thị Thu Huyền
Trích yếu:Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019

Danh mục kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
Số CV: 417Ngày văn bản: 28/02/2019Người ký: PCT UBND tỉnh - Hoàng Công Thủy
Trích yếu:Danh mục kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

QĐ Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
Số CV: 417Ngày văn bản: 28/02/2019Người ký: PCT UBND tỉnh - Hoàng Công Thủy
Trích yếu:QĐ Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

QĐ Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT hết hiệu lực năm 2018
Số CV: 463Ngày văn bản: 26/02/2019Người ký: Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT- Nguyễn Hữu Độ
Trích yếu:QĐ Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT hết hiệu lực năm 2018

QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
Số CV: 360Ngày văn bản: 21/02/2019Người ký: CT UBND tỉnh - Bùi Minh Châu
Trích yếu:QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ