Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019
VĂN BẢN MỚI
TIN TỪ ĐƠN VỊ

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 483

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ

 Thực hiện Văn bản số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. 

  

 Đại biểu tham dự Hội thảo 

Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ chủ trì Hội thảo, tham dự Hội thảo có các đồng chí: Lãnh đạo Sở ; Lãnh đạo, chuyên viên phòng: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học; Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Nhà giáo ưu tú Hà Văn Sỹ - Nguyên Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT Phú Thọ; Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành, thị; đại diện cán bộ quản lý, giáo viên các trường Tiểu học, THCS, THPT, PTDTNT toàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ 

phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Sau phần phát biểu đề dẫn của Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, Hội thảo chia thành 5 nhóm thảo luận (Nhóm 1: Hiệu trường các trường THPT, PTDTNT và Đại biểu khách mời; Nhóm 2: Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị, thành; Nhóm 3: Giáo viên các trường THPT, PTDTNT; Nhóm 4: Lãnh đạo, giáo viên các trường Tiểu học; Nhóm 5: Lãnh đạo, giáo viên các trường THCS) tập trung vào các nội dung góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, cụ thể:

  1. Quan điểm xây dựng Chương trình
  2. Mục tiêu của Chương trình
  3. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của HS
  4. Kế hoạch giáo dục
  5. Định hướng về nội dung giáo dục
  6. Định hướng về Phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục
  7. Điều kiện thực hiện chương trình GDPT
  8. Phát triển chương trình GDPT
  9. Các ý kiến khác có liên quan đến Chương trình giáo dục phổ thông….vv. 

             Sau phần làm việc nhóm, Hội thảo diễn ra tập trung, lắng nghe đại diện 5 nhóm báo cáo kết quả thảo luận và ý kiến phát biểu kết luận Hội thảo của Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ.

 

Các Đại diện Nhóm thảo luận tổng hợp ý kiến phát biểu tại Hội thảo

- Hội thảo đã nhận được 72 báo cáo góp ý bằng văn bản (tập thể) từ các phòng GD&ĐT, các trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú, các cơ sở giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh và góp ý của Nhà giáo ưu tú Hà Văn Sỹ - Nguyên Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT Phú Thọ;

            + Tại Hội thảo có 84 ý kiến phát biểu (nhóm 1: 15 ý kiến; nhóm 2: 16 ý kiến; nhóm 3: 21 ý kiến; nhóm 4: 18 ý kiến; nhóm 5: 14 ý kiến).

            - Hầu hết các ý kiến đồng tình cao với Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, cụ thể:

+ Chương trình được xây dựng trên quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29- NQ/TW và Nghị quyết 88/2014/QH13, Chương trình đã kế thừa, phát huy ưu điểm của các chương trình giáo dục phổ thông trước, đồng thời tiếp cận xu hướng quốc tế về xây dựng chương trình giáo dục phát triển năng lực người học, thể hiện quyết tâm đổi mới của ngành Giáo dục.

+ Chương trình đã xác định rõ 6 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi cần đạt cho học sinh; xây dựng các môn học và hoạt động giáo dục có tính hệ thống, tương đối phù hợp, đảm bảo liên thông giữa các bậc học, hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo nội dung giữa các môn học và các cấp học. Chương trình có tính mở theo hướng trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường.

+  Lần đầu tiên xây dựng chương trình giáo dục phổ thông thể hiện rõ hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện để phân luồng học sinh nhất là sau giai đoạn giáo dục cơ bản. Trong chương trình có các môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động trải nghiệm, chuyên đề học tập để phù hợp điều kiện của địa phương, nguyện vọng của học sinh...vv.

            - Một số ý kiến băn khoăn, góp ý, cụ thể:

+ Thời lượng của Chương trình đối với lớp 5, lớp 8, lớp 9, lớp 10 còn khá nặng (trung bình 29-30 tiết/tuần); nội dung Giáo dục lao động, giáo dục hướng nghiệp chưa rõ; hoạt động trải nghiệm sáng tạo sẽ khó khăn khi thực hiện về việc bố trí đội ngũ, kính phí, thời gian;

+ Chương trình mới có số môn học mới (VD: Môn Âm nhạc, Mỹ thuật ở THPT, Thiết kế và Công nghệ, Giáo dục kinh tế và Pháp luật....) thì nội dung môn học sẽ thay đổi, trong khi đó về cơ bản đội ngũ thầy, cô giáo hiện nay được đào tạo ở giai đoạn trước...do vậy việc bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ để dạy học có hiệu quả các môn học mới là một yêu cầu bức thiết;

+ Đối với các môn tự chọn, có thể dẫn đến tình trạng có môn học được chọn nhiều, có môn học được chọn ít. Sự lựa chọn này ảnh hưởng lớn đến việc bố trí giáo viên, biên chế lớp học, sử dụng mặt bằng lao động trong đội ngũ (Vì có giáo viên sẽ phải giảng dạy nhiều do lượng học sinh lựa chon môn đó nhiều, có giáo viên giảng dạy rất ít do học sinh ít lựa chọn môn học đó).

+ Để đáp ứng yêu cầu của Chương trình mới, cần bổ sung, nâng cấp, sửa chữa trường, lớp, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thậm chí bổ sung, cải tạo phòng bộ môn, phòng học âm nhạc, mỹ thuật...cho phù hợp để thực hiện hiệu quả chương trình mới...vv. 

Trong lời phát biểu tổng kết Hội thảo, Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ đã ghi nhận và đánh giá cao những nội dung góp ý tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của các đơn vị, các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo trong toàn ngành và mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để bộ phận thường trực của Sở GD&ĐT sẽ tổng hợp và báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 15/5/2017 theo quy định./.

 


VP Sở


Thông tin đã đăng