Thứ tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019
VĂN BẢN MỚI
TIN TỪ ĐƠN VỊ

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 1029

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

 Thực hiện Quyết định số 2200/QĐ-SGD&ĐT ngày 04/6/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ về việc thành lập Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020, Hội đồng chấm thi làm việc từ ngày 06/6 đến ngày 13/6/2019. Đến nay, các công việc của Hội đồng chấm thi đã hoàn tất, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 như sau:

1. Sở gửi kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 qua địa chỉ Email của các đơn vị và trên website http://phutho.edu.vn

    2. Các đơn vị khai thác, in và thông báo rộng rãi tới các thí sinh trước 7 giờ 00 ngày 14/6/2019; hướng dẫn học sinh làm đơn phúc khảo (nếu có) và nộp cho đơn vị đăng ký dự thi trước 16 giờ 00 ngày 15/6/2019.

3. Các đơn vị tổng hợp và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo hồ sơ phúc khảo, cụ thể như sau:

- Gửi danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo qua địa chỉ Email phongktkd.sophutho@moet.edu.vntừ 16 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 15/6/2019;

- Trực tiếp nộp Đơn xin phúc khảo của thí sinh; Công văn kèm Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo về Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo trước 8 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2019.Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng