Thứ tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019
VĂN BẢN MỚI
TIN TỪ ĐƠN VỊ

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 994

Cuộc thi KHKT cấp Quốc Gia

Chương trình khai mạc cuộc thi KHKT cấp Quốc Gia học sinh THPT năm học 2016-2017 khu vực phía Bắc


Giấy mời dự tiệc chiêu đãi


Thông báo số 02 công tác tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017, khu vực phía Bắc


Thư mời các đơn vị tài trợ


Quyết định thành lập các Tiểu ban Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017 khu vực phía Bắc


Thông báo số 1 Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT cấp Quốc Gia học sinh Trung học năm học 2016-2017 khu vực phía Bắc


Quyết định thành lập Ban Tổ Chức cuộc thi KHKT cấp Quốc Gia học sinh Trung học năm học 2016-2017 khu vực phía Bắc


Kế hoạch 5591 UBND về tổ chức cuộc thi KHKT cấp Quốc Gia học sinh Trung học năm học 2016-2017 khu vực phía Bắc


Kế hoạch 463 tổ chức cuộc thi KHKT cấp Quốc Gia học sinh Trung học năm học 2016-2017 khu vực phía Bắc


Công văn 1290 Hướng dẫn cuộc thi KHKT cấp Quốc Gia học sinh Trung học năm học 2016-2017 khu vực phía Bắc