Sunday, 05/07/2020 - 07:16|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trường THCS Thạch Đồng-Thanh Thủy