Saturday, 04/12/2021 - 06:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

Trường mần non Tề Lễ tổ chức sát khuẩn, đo thân nhiệt cho trẻ trước khi vào trường để phòng chống dịch covid-19

Liên kết website