Saturday, 04/12/2021 - 06:14|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

Trường mần non Tề Lễ tổ chứccho trẻ 4+5 tuổi tham quan đài Tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ của xã Tề Lễ năm học 2020- 2021

Liên kết website