Monday, 25/05/2020 - 08:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ Thường trực Công đoàn Ngành - Quản lý đào tạo: Học tập và làm theo Bác

Là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, với 08 đảng viên thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, Phòng Quản lý đào tạo và Giáo dục thường xuyên. Thời gian qua, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp và Đảng bộ Sở về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị), Chi bộ đã kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của Chi bộ.

Việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khoá, chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, với 100% đảng viên, công chức tham gia. Đồng thời, việc học tập còn được đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của Chi bộ, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, Phòng Quản lý đào tạo và Giáo dục thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), các Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ sinh hoạt chuyên đề Quý III/2019: 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2019)

Sau học tập, Chi bộ, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, Phòng Quản lý đào tạo và Giáo dục thường xuyên đã xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể; người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch, đăng ký tu dưỡng rèn luyện, làm theo của cá nhân. 100% đảng viên đã có Bản cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, Bản đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, xếp loại thi đua hằng năm.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 23/3/2017 của Đảng ủy Sở về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020, Chi bộ đã lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, như: Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020”, Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đảng viên, công chức trong Chi bộ.

Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về kết quả thực hiện Chỉ thị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Phối hợp tổ chức tọa đàm Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người; hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia và đạt kết quả cao trong các cuộc thi: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác"; tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, hội thi, trên Tài liệu Giáo dục đất Tổ và các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó, Công đoàn ngành Giáo dục đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức nhiều hội nghị gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, như: Gặp mặt 43 nhà giáo đã tham gia công tác tại các tỉnh miền núi những năm 1959, 1960 nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi đem ánh sáng văn hóa lên miền núi (1959-2019); gặp mặt 45 giáo viên là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, bám trường, bám lớp vươn lên trong cuộc sống, trong công tác,...

Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo Bác hằng tháng của chi bộ, đảng viên thông qua công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương; ý thức tự giác, tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong công việc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được phân công. Nhiều năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục, Phòng Quản lý đào tạo và Giáo dục thường xuyên liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, Cờ Thi đua; 100% đảng viên, công chức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ 03 năm liên tục Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019”; 01 cá nhân được Tỉnh ủy Phú Thọ biểu dương là điển hình tiên tiến trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhiều cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của Ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức học tập và thực hiện các nghị quyết của Đảng, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt của Chi bộ hàng tháng dù đã có sự đổi mới nhưng chưa thực sự sinh động; việc xây dựng kế hoạch, nội dung đăng ký học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao ở một vài cá nhân còn chung chung, chưa sát với thực tiễn; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo, người lao động trong Ngành có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát đối với cá nhân đảng viên ở một số lĩnh vực chưa thật sát sao.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì tốt công tác tự phê bình và phê bình; thường xuyên quan tâm và yêu cầu cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác, nhất là phong cách sâu sát cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý phải nỗ lực phấn đấu, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của Ngành.


Tác giả: Minh Tiến - Công đoàn ngành Giáo dục.
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết