Wednesday, 12/08/2020 - 09:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 4080/BGDĐT-GDTX gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản số 4219/UBND-KGVX ngày 13 tháng 9 năm 2019 giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Đây là một hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập suốt đời, theo tấm gương tự học, học thường xuyên của Bác Hồ hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Tuần lễ học tập suốt đời là dịp tiếp tục tạo sự lan tỏa mạnh mẽ của công tác khuyến học, khuyến tài, huy động sự quan tâm và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị hưởng ứng phong trào tự học, vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng đóng góp, ủng hộ, xây dựng các thiết chế giáo dục, góp phần phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội. Các hoạt động của tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời 2019 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chủ đề của tuần lễ do địa phương lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế. Song Bộ Giáo dục và Đào tạo gợi ý một số chủ đề sau:

-  Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại

-  Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất

-  Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập

-  Phát triển thói quen đọc đẻ trở thành người học suốt đời

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2019 đến ngày 7/10/2019, trong đó Lễ Khai mạc Tuần lễ sẽ được tổ chức vào ngày 01/10/2019.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị một số hoạt động sau: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về: mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; triển khai xây dựng các mô hình học tập; chủ đề và các hoạt động của tuần lễ. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của tuần lễ.

Tổ chức lễ khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng.

Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức các hoạt động, chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; triển khai xây dựng “tủ sách học tập suốt đời” tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp với đối tượng người sử dụng ở từng vùng, miền, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích thói quen, nhu cầu học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, tổ chức thực hiện tuần lễ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học thường xuyên, học suốt đời, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...../.

 

                                                NGƯT. Nguyễn Thị Thành Chung

                                                                                    Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ. 


NGƯT. Nguyễn Thị Thành Chung


Nguồn:phutho.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết