Thursday, 29/10/2020 - 09:20|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Tuần từ ngày 04 /11đến ngày 10/11/2019)

Thứ Hai, 04/11/2019

Giám đốc: Sáng: Từ 7h30. Dự họp Tỉnh ủy, tại PH số 2, T2 VP Tỉnh ủy; Chiều: Từ 7h30. Dự họp Tỉnh ủy, tại PH số 2, T2 VP Tỉnh ủy;

PGĐ Huyền: Sáng: -Từ 7h30. Dự chào cờ tuần đầu tháng 11. -Từ 7h35. Dự chủ trì giao ban toàn cơ quan tại PH số 2 (Tầng 4); Chiều: Làm việc tại cơ quan;

PGĐ Lập: Sáng: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; Chiều: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý;

PGĐ Thanh: Sáng: Đi công tác tại H Yên Lập Chiều: Đi công tác tại H Yên Lập;

Thứ Ba, 05/11/2019

Giám đốc: Sáng: Từ 7h30. Dự họp UBND tỉnh, tại PH số 1 VP UBND tỉnhChiều: Từ 13h30. Dự họp UBND tỉnh, tại PH số 1 VP UBND tỉnh;

PGĐ Huyền: Sáng: Đánh giá ngoài tại một số CSGD trên địa bàn H Đoan HùngChiều: Đánh giá ngoài tại một số CSGD trên địa bàn H Hạ Hòa;

PGĐ Lập: Sáng: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lýChiều: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý;

PGĐ Thanh: Sáng: Đi công tác tại TX Phú Thọ Chiều: Đi công tác tại  H Cẩm Khê;

Thứ Tư, 06/11/2019

Giám đốc: Sáng: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lýChiều: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý;

PGĐ Huyền: Sáng: Làm việc tại cơ quanChiều: Dự Hội nghị NCCL Trường MN NCL tại TX Phú Thọ;

PGĐ Lập: Sáng: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lýChiều: TTham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý;

PGĐ Thanh: Sáng: Kiểm tra các Trung tâm tư vấn du học Chiều: Kiểm tra các Trung tâm tư vấn du học;

Thứ Năm, 07/11/2019

Giám đốc: Sáng: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lýChiều: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý;

PGĐ Huyền: Sáng: Đánh giá ngoài tại một số CSGD trên địa bàn H Cẩm KhêChiều: Làm việc với Đoàn Giám sát của MTTQ tỉnh, tại PH số 2;

PGĐ Lập: Sáng: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lýChiều: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý;

PGĐ Thanh: Sáng: -Làm việc tại cơ quan Chiều: Làm việc với Đoàn Giám sát của MTTQ tỉnh, tại PH số 2;

Thứ sáu, 08/11/2019

Giám đốc: Sáng: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lýChiều: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý;

PGĐ Huyền: Sáng: Làm việc tại cơ quanChiều: Dự Hội nghị tập huấn CTGDPT 2018 tại Trường ĐH Hùng Vương;

PGĐ Lập: Sáng: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý Chiều: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý;

PGĐ Thanh: Sáng: Làm việc tại cơ quan Chiều: Làm việc tại cơ quan; 

Thứ Bẩy, 09/11/2019

Giám đốc:  Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

PGĐ Huyền:  Từ 7h30. Dự Hội nghị Gặp mặt đại biểu cựu Giáo chức, tại PH số 3

PGĐ Lập: Tham dự lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý 

PGĐ Thanh:  Từ 7h30. Dự Hội nghị Gặp mặt đại biểu cựu Giáo chức, tại PH số 3

Chủ Nhật, 10/11/2019

Giám đốc: Sáng: Từ 7h30. Dự Hội nghị Gặp mặt giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành XS nhiệm vụ, tại PH số 3

PGĐ Huyền: Sáng: Từ 7h30. Dự Hội nghị Gặp mặt giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành XS nhiệm vụ, tại PH số 3

PGĐ Lập: Sáng: Từ 7h30. Dự Hội nghị Gặp mặt giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành XS nhiệm vụ, tại PH số 3

PGĐ Thanh: Sáng: Từ 7h30. Dự Hội nghị Gặp mặt giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành XS nhiệm vụ, tại PH số 3


Văn phòng Sở


Nguồn:phutho.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết