Saturday, 19/09/2020 - 13:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC đối với tỉnh Phú Thọ

            Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-SGD&ĐT ngày 28  tháng 3 năm 2017 của Bộ GD&ĐT, từ ngày 18/4 đến ngày 20/4/2017, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do TS. Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn về kiểm tra công nhận tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

Theo lịch làm việc, sáng 18/4/2017, tại sở GD&ĐT, Đoàn kiểm tra đã nghe Ban Chỉ đạo PCGD XMC tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ của tỉnh. Kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của cấp tỉnh và 03 huyện: Tam Nông, Đoan Hùng, Phù Ninh.Kiểm tra thực tế tại Thành phố Việt Trì, làm việc với Ban chỉ đạo PCGD XMC của Thành phố Việt Trì. Buổi chiều ngày 18/4/2017 và ngày 19/4/2017, Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã trực tiếp xuống 08 huyện và thị xã Phú Thọ, nghe báo cáo công tác PCGD, XMC; kiểm tra hồ sơ phổ cập cấp huyện, thị và kiểm tra xác xuất hồ sơ của cấp xã, hộ gia đình hoặc trường học. Sáng ngày 20/4/2017, Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo PCGD XMC của tỉnh, đại diện Ban Chỉ đạo PCGD XMC huyện, thành, thị thông qua biên bản kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra kết luận: Tỉnh Phú Thọ đã triển khai tốt công tác chỉ đạo, quản lí, thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.Ban chỉ đạo đã phân công trách nhiệm của từng thành viên để tổ chức thực hiện công tác PCGD XMC, theo dõi huyện, xã. Sở GDĐT chịu trách nhiệm đầu mối thực hiện kế hoạch PCGD, XMC; Sở GD&ĐT đã hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh để thực hiện kế hoạch.Các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội,... thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công đồng thời phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc cho con em đi học để nâng cao trình độ văn hoá.Các tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ kinh phí xây dựng CSVC trường học, xây dựng các quỹ khuyến học khuyến tài. Tỉnh đã xây dựng mạng lưới các trường, lớp, các loại hình giáo dục tạo điều kiện cho con em nhân dân được học tập thường xuyên, góp phần nhanh chóng thực hiện mục tiêu phổ cập, nâng cao dân trí. Mạng lưới trường, lớp của tỉnh phát triển theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá. Đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ số lượng, số giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo ngày càng tăng. Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cả về tư tưởng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ luôn được chú trọng. Việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của tỉnh và các cấp thực hiện đúng quy trình theo quy định tại Nghị định 20 của Chính phủ và Thông tư 07 của Bộ GDĐT và là tỉnh thứ 3 trong cả nước để nghị và được công nhận PCGD, XMC theo các mức độ theo quy định mới. Đoàn kiểm tra kết luận: Tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2016.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc.

 

TS Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến đánh giá về việc thực hiện PCGD XMC của tỉnh Phú Thọ.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo -           

Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo PCGD XMC tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến

TS Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ GDTH, Bộ GD&ĐT -

Phó Trưởng đoàn kiểm tra thông qua Biên bản kiểm tra

 

TS Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT - Trưởng đoàn kiểm tra và Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCGD XMC tỉnh Phú Thọ ký biên bản kiểm tra.

 

TS Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT - Trưởng đoàn kiểm tra và Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCGD XMC tỉnh Phú Thọ ký biên bản kiểm tra.


Thu Lan - VP Sở


Nguồn:phutho.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết