Thursday, 24/09/2020 - 17:50|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 | VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU, MIỀN NÚI BẮC BỘ VÀ TÂY NGUYÊN