Monday, 15/08/2022 - 17:21|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Lê Thị Tuyết Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Danh hiệu: chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách chung

 • Hoàng Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Phụ trách 

 • Nguyễn Quang Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng PT
  • Danh hiệu:  CSTĐ cơ sở

   Phụ trách chung

 • Phan Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Lao động tiên tiến

   Phụ trách: Hoạt động chuyên môn; tư vấn du học; QL hồ sơ cử tuyển…

Liên kết website