Sunday, 20/09/2020 - 05:24|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm

Ngày đăng: (14/05/2019)   Lượt xem: 1955
Trường THCS Dị Nậu tổ chức trải nghiệm cho học sinh năm học 2018-2019