Saturday, 04/12/2021 - 06:31|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Phạm Hồng Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

   Phụ trách chung

 • Nguyễn Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Danh hiệu: Bằng khen của Bộ Giáo dục

   Phụ trách: Kế hoạch, Cơ sở vật chất

Liên kết website