Saturday, 04/12/2021 - 06:20|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Nguyễn Văn Biết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách chung

 • Phan Thị Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Chế độ chính sách, Đào tạo bồi dưỡng

 • NguyễnThị Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Quỹ tiền lương

 • Nguyễn Địch Duẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: QL hồ sơ CB, CC, VC; Chế độ nghỉ phép..

Liên kết website