Saturday, 20/08/2022 - 00:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Phạm Quang Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh tra
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Giáo dục chuyên nghiệp TT HTCĐ, Tuyển sinh, Bồi dưỡng…

 • Võ Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra
  • Danh hiệu: Lao động tiên tiến

   Phụ trách: Công tác Thanh tra PGD, giải quyết KNTC khối PGD

 • Hán Quốc Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Thạc sỹ Toán học

   Phụ trách: Công tác Thanh tra chuyên ngành các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 • Bùi Xuân Sỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Thanh tra các cơ sở GD trực thuộc; công tác dạy thêm, học thêm

Liên kết website