Monday, 15/08/2022 - 16:22|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Trần Kim Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

    

 • Đặng Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CVP
  • Danh hiệu: chiến sỹ thi đưa cơ sở

   Phụ trách: Công tác 

 • Đào Thị Thu Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Công tác thi đua khen thưởng

 • Nguyễn Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Lái xe 19A-00126

 • Chu Minh Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Lái xe 19A-00899

Liên kết website