Saturday, 07/12/2019 - 00:35|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ
 • Nguyễn Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách chung

 • Đặng Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Danh hiệu: chiến sỹ thi đưa cơ sở

   Phụ trách: Công tác 

 • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Lái xe 19A-00126

 • Chu Minh Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Lái xe 19A-00899

 • Đào Thị Thu Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Công tác thi đua khen thưởng