Saturday, 04/12/2021 - 04:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Nguyễn Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách chung

 • Đặng Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Danh hiệu: chiến sỹ thi đưa cơ sở

   Phụ trách: Công tác 

 • Trần Kim Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CVP
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

   Phụ trách: Ngữ Văn, GDCD, GD Dân tộc, Thư viện trường học 

 • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Lái xe 19A-00899

 • Chu Minh Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Lái xe 19A-00126

 • Đào Thị Thu Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở

   Phụ trách: Công tác thi đua khen thưởng

Liên kết website